6 Omgeving

Vanuit De Slinger zijn er vele wandelmogelijkheden. Het aantal fietspaden is ontelbaar.

De achtkastelenroute is de oudst uitgezette fietsroute in Nederland (lengte 30 kilometer). In kasteel Vorden worden rondleidingen gehouden

Op de kaart is de ligging van De Slinger aangegeven met een zwarte punt, vlak boven de d van Vorden.

Een favoriete wandeling vanuit de Slinger gaat naar kasteel Den Bramel, over zandpaden en door prachtig geaccidenteerd beschermd natuurlandschap